Skip to main content

Samenwerking

Goede ruimtelijke inrichting is een voorwaarde voor waterveiligheid.

Het gebied beschermen tegen overstromingen, en de gevolgen beperken als er zich toch een overstroming voordoet, is niet iets wat Rijnland alleen kan doen. Daarom werken we samen met de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, andere waterschappen, inwoners en kennisinstellingen aan de waterveiligheid. Onze rol is deelnemen aan overleg en advies geven. Zo zorgen we ervoor dat de plannen voor ruimtelijke ordening ook rekening houden met waterveiligheid. 

Rijnland maakt met alle gemeenten en veiligheidsregio’s afspraken over hoe de gemeente of regio de waterveiligheid in 2025 garandeert. Bijvoorbeeld met stresstest, risicodialoog of de invoering van een bouwconvenant