Skip to main content

Regulering

Rijnland zorgt ervoor dat andere partijen ook hun verantwoordelijkheid nemen.

Het watersysteem is niet de verantwoordelijkheid van Rijnland alleen. Ook inwoners, bedrijven, overheden en andere organisaties hebben er invloed op en zijn dus medeverantwoordelijk. Rijnland zorgt ervoor dat ook anderen doen waar ze verantwoordelijk voor zijn. Daarvoor geven we voorlichting en advies, verlenen we vergunningen en controleren we of iedereen zich aan de afspraken houdt.

Wat betreft waterveiligheid besteedt Rijnland in de planperiode 2022 - 2028 specifiek aandacht aan:

  • Regels voor het gebruik van en wijzigingen aan of rondom waterkeringen. Rijnland bewaakt naleving van de regels. 
  • Rijnland zorgt ervoor dat degene die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de regionale keringen, het dagelijks onderhoud uitvoert volgens de regels. Die regels zijn niet altijd duidelijk. Om verwarring te voorkomen, formuleren we de regels duidelijker en communiceren we dit met onze omgeving
  • Rijnland neemt het dagelijks onderhoud over op enkele locaties langs de kust (omgeving Zandvoort en Bloemendaal).
  • Rijnland maakt een risico-afweging bij besluiten over toelating van andere functies bij waterkeringen. Hierbij houden we ook rekening met de andere functies van een waterkering.

Beleidskaders actueel

Rijnland houdt alle beleidskaders actueel. Dat is een voorwaarde voor goed beheer en onderhoud van het watersysteem.

Om beheer en onderhoud goed te kunnen uitvoeren, baseert Rijnland zich op gegevens die zijn vastgelegd in beleidskaders: Keur, leggers, beheerregister en de waterakkoorden. Rijnland houdt deze beleidskaders op orde en actueel. In de periode 2022 - 2028  stellen we beleidsregels op voor het opwekken van hernieuwbare energie bij waterkeringen, zoals regels voor het plaatsen van windturbines en zonnepanelen en voor aardwarmtewinning.