Skip to main content

Greenport Aalsmeer

In de wereldberoemde Greenport Aalsmeer is de vraag naar zoetwater groot. Dat betekent dat we op zoek moeten gaan naar duurzame oplossingen die passen in de circulaire economie.

De kwekerijen en tuinbouwbedrijven in Greenport Aalsmeer hebben zoetwater nodig voor het beregenen van hun gewassen. Dat is niet altijd beschikbaar. Als oplossing wordt steeds vaker grondwater ontzilt met ‘omgekeerde osmose’. Het restproduct hiervan is een concentraat van water met een zeer hoog zoutgehalte waarin ook andere mineralen en soms zware metalen of andere schadelijke stoffen zitten. Omdat er nu nog geen goede circulaire oplossingen zijn, wordt het concentraat nog vaak teruggepompt in de bodem of geloosd in het oppervlaktewater. Dat is verre van duurzaam. 
Een verbod op lozing lijkt een goed idee, maar heeft als nadeel dat dit het osmoseproces belemmert. Dat leidt weer tot een grotere vraag naar zoetwater uit het oppervlaktewatersysteem of een toename van het gebruik van drinkwater, wat indruist tegen de principes van duurzaamheid en circulariteit.
 

Voor de kwekerijen is veel zoetwater nodig.