Skip to main content

Rijnland duurzaam en circulair

Rijnland zet samen met de omgeving in op duurzaam werken en op het sluitend maken van de kringloop van water, energie en grondstoffen.

Rijnland duurzaam en circulair

Duurzaam werken gaat over onze verantwoordelijkheid voor mens, maatschappij en planeet. Een duurzame organisatie vindt het juiste evenwicht tussen economische, sociale en milieubelangen. 

Als waterschap werkt Rijnland duurzaam aan het watersysteem en de waterketen. Dat doen we door:

  • de kringloop van grondstoffen, water en energie te sluiten (circulair werken);
  • energie te besparen;
  • de biodiversiteit te versterken.

In 2050 willen we 100% circulair zijn. Dit betekent:

  • alleen gebruik maken van schone, hernieuwbare energie en grondstoffen;
  • geen schadelijke uitstoot veroorzaken naar bodem, lucht of water;
  • afvalvrij werken door reststromen zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken.

Dit kunnen we doen omdat water hier alle mogelijkheden voor biedt. Een voorbeeld is aquathermie

In 2030 zijn we, volgens het klimaat- en grondstoffenakkoord, halverwege. In dat jaar is onze CO2-uitstoot met de helft verminderd en is het aandeel hergebruikte of duurzame grondstoffen en materialen de helft van de totale inkoop.