Skip to main content

Inwoners en maatschappelijke organisaties

Water is overal. Met elkaar zorgen voor een prettige leefomgeving waar wonen, werken en recreëren samen gaan.

Water in de directe leefomgeving en water in gebieden waar wordt gewandeld, gezwommen, gevaren en geluierd, dat is waar inwoners het waterschap tegenkomen. Klimaatadaptatie en schoon water houdt de inwoners van Rijnland bezig. En steeds meer realiseren zij zich dat het opvangen van de effecten van klimaatverandering als een rode draad door het dagelijks werk van Rijnland heen loopt.
 
Dat er een grens zit aan wat er technisch kan in het watersysteem wordt ook steeds duidelijker. Het is niet alleen Rijnland die hierover communiceert. Bewegen naar meer veerkracht in het systeem wordt breder gedragen dan ooit. 

Hoe dit te vertalen naar eigen invloed en eigen handelen, als inwoner en gebruiker van het water, daar is nog wel werk te doen. Hierin ziet Rijnland een rol voor het waterschap. We informeren onze inwoners over wat we doen en over het waterbeheer, de opgaven, de uitdagingen en de oplossingen. Er is speciale aandacht voor kinderen en jongeren via ons educatie programma. En er zijn subsidiemogelijkheden voor natuurvriendelijke oevers of voor groenblauwe buurt ideeën. 

We doen dit niet alleen. We werken samen met initiatieven en organisaties vanuit de maatschappij en met allerlei belangen, denk aan buurtcomité’s, visverenigingen, IVN, scholen en educatieve organisaties. Ook op deze manier draagt Rijnland bij aan de goede kwaliteit van de omgeving waar onze inwoners wonen, werken en recreëren.  

Wat u zelf kunt doen om uw eigenleefomgeving klimaatbestendig in te richten kunt u lezen op de site Waterbazen. Daarnaast kunt u op de pagina ‘’op de kaart” veel informatie vinden, zoals meetgegevens van de waterkwaliteit op verschillende locaties in het gebied. Ook de Klimaatatlas | Rijnland geeft informatie over uw eigen woonomgeving, ondermeer over regenwateroverlast, de gevolgen van eventuele dijkdoorbraak en hitteoverlast.

Wilt u slim door het waterbeheerprogramma heen, lees dan meer via onderstaande links:

En bezoek eens de volgende pagina’s op de website van Rijnland: