Skip to main content
Historische kaart Leiden

Programmakaarten

De programmakaarten laten de ambities en maatregelen uit WBP6 zien voor de periode 2022 - 2028, ingedeeld naar kerntaak.