Skip to main content

Innovatie

Rijnland versterkt zijn innovatiekracht.

Rijnland wil blijvend vernieuwen. Niet meer als aanjager of de organisatie die initieert en stimuleert, maar op strategisch niveau. Dat betekent: de organisatie Rijnland opnieuw inrichten met het oog op toekomstige opgaven. Waarbij innovatie betrekking heeft op alle taken en niveaus van de organisatie.

Ontwikkelagenda

Strategische innovatie vraagt tijd en een goede planning. Rijnland werkt daarom aan een ontwikkelagenda met 3 hoofdlijnen: behouden, versterken en vernieuwen. 

  • Behouden: Rijnland koestert het micro-innovatieklimaat. Het bestuur bespreekt belangrijke innovaties en geeft op elk niveau van de organisatie sturing aan het in praktijk brengen van innovaties.
  • Versterken: Rijnland versterkt de communicatie om zijn uitstraling als innovatief en toekomstgericht waterschap kracht bij te zetten. Rijnland zet ook in op een steviger vernieuwingsmentaliteit in de organisatie. 
  • Vernieuwen: Rijnland vernieuwt op strategisch niveau en benut zijn innovatiekracht voor zowel de kerntaken (afvalwaterzuivering, watersysteem en waterkwaliteit) als voor nieuwere onderwerpen zoals de ‘kracht van water’ en maatschappelijke opgaves. Denk bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie, de energietransitie, de circulaire economie en digitalisering.