Skip to main content

Digitale transformatie

De organisatie en de taakuitvoering van Rijnland veranderen door nieuwe technologie. Rijnland ontwikkelt zich tot datagedreven organisatie.

'Digitaal voorop': Rijnland staat voor ingrijpende veranderingen. Robotisering, sturing op afstand, kunstmatige intelligentie, gebruik van sensoren, slimme systemen en big data beïnvloeden niet alleen taken en processen en hoe we die uitvoeren, maar ook onze manier van dienstverlening, de samenwerking met de omgeving en de organisatiecultuur. 

Datagedreven organisatie

Rijnland wordt een datagedreven organisatie. Voor besluitvorming en operationele sturing gaan we steeds meer uit van een intelligente data-analyse. Onze eigen werken en systemen genereren grote hoeveelheden data, daarnaast gebruikt Rijnland data van derden. 

Rijnland hecht veel waarde aan transparantie. Dit betekent niet alleen dat alle relevante documenten actueel en digitaal beschikbaar zijn, maar ook dat we open zijn over keuzes en besluitvormingsproces. Onze data worden daarmee net zo belangrijk als onze waterstaatswerken, installaties en systemen. Als datagedreven organisatie moet Rijnland nieuwe vaardigheden introduceren, zoals datascience. Om de kwaliteit en beschikbaarheid van data te borgen, is het ook noodzakelijk datagovernance in te regelen en te investeren in de data-infrastructuur.

Bereikbaar

De contacten met burgers, bedrijven en partners zullen vaker digitaal plaatsvinden. Daardoor groeien we naar een 24/7-dienstverlening. Daarnaast blijven we telefonisch en fysiek bereikbaar voor iedereen.

Veiligheid

Digitalisering brengt altijd risico’s met zich mee. Systemen kunnen uitvallen en kwaadwillenden kunnen schade veroorzaken. Rijnland neemt bij alle veranderingen maatregelen die rekening houden met de risico's. Ook houden we ons aan privacywetgeving. 

Samenwerking

Als relatief kleine organisatie kan Rijnland niet alle nieuwe ontwikkelingen zelf uitproberen. In Het Waterschapshuis, een samenwerkingsverband van Rijnland, andere waterschappen en overheidsorganisaties, bundelen we de krachten. Zo kunnen we van elkaars resultaten profiteren en onze innovatiekracht versterken. Dat is ook noodzaak, omdat vraagstukken die Rijnland moet helpen oplossen, de grenzen van het waterschap overstijgen. Denk aan klimaatverandering, verstedelijking, de energietransitie en de veranderde verwachtingen van burgers en bedrijven jegens de overheid.

Wendbaar 

De snelle technische ontwikkelingen vragen van Rijnland meer wendbaarheid. Het is niet altijd mogelijk een vast resultaat voor over 1 of 2 jaar af te spreken. De kans is groot dat Rijnland zijn visie en resultaten om de 1 of 2 jaar moet toetsen aan de nieuwste ontwikkelingen.

Bestuurlijke kaders

Een ander punt van aandacht is de complexiteit van algoritmes die Rijnland gebruikt als basis voor beleid en aansturing. Die complexiteit kan ervoor zorgen dat keuzes minder inzichtelijk zijn of te weinig rekening houden met ethische of maatschappelijke vragen. Om dit in goede banen te leiden, stelt Rijnland bestuurlijke kaders op.