Skip to main content

Calamiteitenbestrijding

Rijnland is goed voorbereid op alle mogelijke calamiteiten.

Overstromingen, illegale lozingen, incidenten in een AWZI, computersysteem gehackt - calamiteiten zijn nooit uit te sluiten. Rijnland bereidt zich dan ook goed voor. Niet alleen op alle mogelijke waterstaatkundige calamiteiten die zich in het leefgebied kunnen voordoen, maar ook op calamiteiten die de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen. 

Calamiteitenorganisatie en calamiteitenplan

Rijnland heeft een slagvaardige calamiteitenorganisatie ingericht. Wij kunnen noodmiddelen snel en flexibel inzetten en zorgen voor een goede crisiscommunicatie met de omgeving. Rijnland bereidt zich ook goed voor op calamiteiten die de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen. Zoals uitval van personeel, ICT-problemen of haperende stroomvoorziening. 

Een aandachtspunt is het evenwicht tussen wat van Rijnland verwacht mag worden, en de grenzen aan ons handelen bij een calamiteit. Het calamiteitenplan geeft hierover duidelijkheid. Hierin is vastgelegd hoe Rijnland voor, tijdens en na afloop van een calamiteit of dreiging hiervan moet handelen. Essentieel daarbij is een goede samenwerking met veiligheidsregio’s, provincies, collega-waterbeheerders en de landelijke overheid. Wij onderhouden met hen dan ook actief contact en we zorgen er samen met deze veiligheidspartners voor dat inwoners en bedrijven weten wat ze moeten doen bij een calamiteit of dreiging daarvan. Bij bedrijfscontinuïteitscalamiteiten zijn de Rijnlandmedewerkers de belangrijkste doelgroep voor de crisiscommunicatie.

Netcentrisch werken

Rijnland heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een nog betere calamiteitenorganisatie.
Kritische succesfactor in die organisatie is snelle informatiedeling. Rijnland heeft als eerste waterschap 'netcentrisch werken' ingevoerd, in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio’s. Bij netcentrisch werken kan razendsnel informatie worden uitgewisseld tussen het veld en kantoor. Rijnland deelt zijn kennis en ervaring in het samenwerkingsverband Regio West.  

Speerpunten

Rijnland werkt in 2022 - 2028 aan 7 speerpunten:

  • crisiscommunicatie verder verbeteren;
  • plannen actualiseren en digitaliseren;
  • bestrijdingsmiddelen op orde brengen voor snelle en flexibele inzet bij calamiteiten. Voorbeelden: noodpompen en 'boxbarriers', de moderne variant van zandzakken;
  • opleiding, training en oefeningen voortzetten;
  • opschaling en evalueren om toekomstige crises nog beter te kunnen bestrijden, hierbij ook de koppeling maken met reguliere taken van Rijnland; 
  • extra aandacht voor planvorming en oefeningen voor bedrijfscontinuïteitscalamiteiten;
  • tijdens de planperiode één grote systeemoefening met onze veiligheidspartners organiseren.