Skip to main content

Overzichtskaarten

Het werkgebied van Rijnland heeft specifieke eigenschappen waar we rekening mee moeten houden. De 6 overzichtskaarten laten de belangrijkste onderwerpen zien.

De kaarten zijn:

  • Bodemdaling
  • Kans op overstroming 
  • Peilbesluiten
  • Vaarwegbeheer
  • Woningbouwopgave
  • Zwemwaterkwaliteit