Skip to main content

Bedrijven

Veel ondernemers verdienen hun brood in ons gebied en hebben direct met water te maken.

Veel ondernemers verdienen hun brood in ons gebied en werken in hun bedrijfsvoering direct met water. Denk aan nutsbedrijven, agrariërs, drinkwaterbedrijven, beroepsvissers en energiebedrijven. De meesten van hen werken ook direct samen met Rijnland en vooral de Rijnlandse kerntaken als peilbeheer, beschikbaarheid van schoon en zoet water en veiligheid zijn van belang. De samenwerking gaat vaak vanzelf. Maar er wordt ook gediscussieerd en Rijnland moet verschillende belangen tegen elkaar afwegen. We doen dat transparant, met goede onderbouwing en oog voor veel verschillende belangen

Landbouw, drinkwaterwinning, ruimte voor bedrijventerreinen, allemaal (gebruiks)functies die belangrijk zijn in Rijnlands beheergebied. Rijnland faciliteert deze functies door een goede inrichting van het watersysteem. Samen beheren we de ruimte in Nederland, ieder vanuit een eigen rol. Samenwerking is nodig omdat we zien dat we door de veranderingen in het klimaat de grenzen van het systeem zien opdoemen. In de toekomst zal ruimte nodig zijn voor meer veerkracht in het watersysteem.

Wilt u slim door het waterbeheerprogramma heen, lees dan meer via onderstaande links: