Skip to main content

Samenwerking

Rijnland zorgt samen met zijn partners voor toekomstbestendige gebiedsfuncties die zijn afgestemd op de draagkracht van het gebied.

Rijnland faciliteert de gebruiksfuncties van het leefgebied. Omdat deze ook grote invloed hebben op onze watertaken, is het belangrijk dat we in gesprekken over gebiedsfuncties aangeven wat wel en niet kan. Dit doen we door ons actief te mengen in de maatschappelijke discussies over bijvoorbeeld de landbouwtransitie, bodemdaling en het woningtekort. Als het nodig is, gezien vanuit onze rol als waterschap, stellen we hierbij randvoorwaarden. We sluiten proactief aan bij nationale, regionale en lokale programma’s en initiatieven.

Voorbeelden van onderwerpen waarbij Rijnland nauw samenwerkt met de omgeving: klimaatadaptatie, ruimtelijke inrichting en bodemdaling.