Skip to main content
Waterkant

Regulering

Rijnland zorgt ervoor dat ook andere partijen hun verantwoordelijkheid nemen voor het watersysteem.

Ook andere partijen dan Rijnland hebben invloed op het watersysteem, via hun activiteiten zoals woningbouw of watergangen dempen of graven. Of omdat er bij hun werkzaamheden stoffen vrijkomen die de waterkwaliteit kunnen beïnvloeden. Bij invloed hoort ook verantwoordelijkheid. Rijnland zorgt ervoor dat iedereen die verantwoordelijkheid ook neemt en doet wat hij of zij moet doen. Dat doen we via voorlichting en advies, verlenen van vergunningen en controleren of iedereen zich aan de afspraken houdt.

Beleidskaders actueel

Rijnland heeft gegevens nodig om het beheer en onderhoud van het watersysteem goed te kunnen uitvoeren. Deze gegevens zijn vastgelegd in beleidskaders: Keur, leggers, beheerregister en de waterakkoorden. Rijnland houdt deze beleidskaders op orde en actueel.