Skip to main content

Over WBP6

Goed waterbeheer is van levensbelang om in Rijnland te kunnen wonen, werken en genieten. Hoe pakken we dat aan en wat zijn onze plannen voor de komende 6 jaar? Op deze website presenteert Rijnland zijn waterbeheerprogramma (WBP6) voor 2022 - 2028.

De Omgevingswet vereist dat waterschappen elke 6 jaar de aanpak van hun watertaken vastleggen in een waterbeheerprogramma. Met het programma WBP6 maakt Rijnland duidelijk hoe het, in samenwerking met de omgeving, invulling geeft aan zijn wettelijke taken en zijn eigen ambities voor de periode 2022 - 2028.

Het WBP6 is afgestemd met landelijke en regionale plannen zoals de Omgevingsvisies van Rijk, provincies en gemeenten. Daarnaast is bij de ontwikkeling van het WBP6 de omgeving nauw betrokken. De opbrengst hiervan heeft ons blij verrast. Bijna alle partijen gaven aan graag met Rijnland aan de slag te willen om het beheergebied nog veiliger en schoner te maken en hebben daarvoor goede ideeën en suggesties aangeleverd, die in het WBP6 zijn verwerkt.

Het plan is nu gereed. Dit betekent dat de uitvoering kan gaan beginnen. We willen dit graag samen met onze omgeving doen en nodigen iedereen dan ook uit om samen met ons aan de slag te gaan!

Over deze website

De site-indeling volgt, via het Menu, onze kerntaken schoon water, voldoende water, waterketen en waterveiligheid. Verder geeft de site belangrijke informatie over onze visie, samenwerking, duurzaamheid en het gebied Rijnland.

Printen

Van elke pagina kan een afdruk worden gemaakt door op de printknop rechtsboven in de pagina te klikken. 

Pdf-versie van de Website

WBP6 is als website gemaakt en bevat veel informatie zoals kaarten, foto’s en internetkoppelingen met achtergrondinformatie op websites.

Wij bevelen deze website dan ook van harte bij u aan. Wilt u toch vanaf ‘papier’ lezen, dan kunt u hier de pdf-versie van de website vinden. Het betreft een directe kopie van de website, waardoor opmaak en navigatie mogelijk anders werken dan u gewend bent. Ook konden hierin de kaarten niet opgenomen worden.

Index /navigatie

Onderaan elke pagina is een overzicht (inhoudsopgave) gegeven van alle pagina’s in de WBP6-site, zodat u snel kunt zien waar u bent en ook snel naar de door u gewenste pagina kunt navigeren. 

 

Meer weten over Rijnland? Bekijk onze algemene website!