Skip to main content

Financieel beleid en bedrijfsvoering

Rijnland hanteert duidelijke uitgangspunten voor een zorgvuldig financieel beleid en een efficiënte bedrijfsvoering.

Uitgangspunten financieel beleid

 • Rijnland maakt zorgvuldige afwegingen, kan deze uitleggen en blijvend toepassen. 
 • Rijnland streeft naar evenwichtige verdeling van de waterschapslasten tussen huidige en toekomstige generaties. 
 • Rijnland zorgt ervoor dat schulden beheersbaar blijven, ook in volgende bestuursperiodes.
 • Rijnland laat ruimte voor nieuwe politieke afwegingen in de opeenvolgende bestuursperiodes. 
 • Rijnland houdt de vinger aan de pols bij het beleid en de uitvoering, en stuurt waar nodig tijdig bij. 
 • Rijnland maakt waar mogelijk gebruik van subsidieregelingen, bijdragen van derden en cofinanciering door partners. 

Uitgangspunten bedrijfsvoering

 • Rijnland werkt efficiënt en combineert waar mogelijk ‘werk met werk’.
 • Rijnland werkt kostenbewust, zeker ook in relatie tot overhead en kosten van bestuur, organisatie en dienstverlening. Rijnland zorgt voor voldoende financiële ruimte voor innovatie, digitalisering, samenwerking en participatie.
 • Rijnland werkt risicogestuurd.
 • Rijnland blijft leren en verbeteren, door middel van evaluaties en bedrijfsvergelijkingen.
 • Rijnland is transparant over resultaten, effecten en kosten. Dit doen we door middel van  openbare bestuurlijke effectmonitoring, voortgangsrapportages en de jaarrekening.