Skip to main content

Waterketen

Rijnland zuivert afvalwater van huishoudens en bedrijven. Hiermee dragen we bij aan een goede volksgezondheid, een goede waterkwaliteit en een gezonde leefomgeving.

Rijnland zuivert het afvalwater volgens de normen en zo efficiënt mogelijk. En zo duurzaam mogelijk door minder energie en grondstoffen te gebruiken en meer schone energie en grondstoffen terug te winnen uit het afvalwater. Ook gaan we onze emissies terugbrengen en onderzoeken we de mogelijkheden voor circulair bouwen. Hierbij werken we samen met gemeentes, drinkwater- en andere bedrijven en kennisinstellingen. De locaties waar Rijnland afvalwater zuivert, worden AWZI’s genoemd (afvalwaterzuiveringsinstallaties). Het hele proces waarin afvalwater gezuiverd wordt, noemen we de waterketen.

Rijnland zuivert afvalwater van 1,3 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven

90 rioolgemalen
270 km persleiding
19 afvalwaterzuiveringen