Skip to main content

Zuiveringstechnische werken op orde

Rijnland zorgt ervoor dat de zuiveringstechnische werken in goede staat zijn.

Rijnland gebruikt afvalwaterzuiveringen, rioolgemalen en leidingen om afvalwater te transporteren en te zuiveren: de zuiveringstechnische werken. Om te zuiveren volgens de normen, moeten deze zuiveringstechnische werken in goede staat zijn. Dit controleren we aan de hand van indicatoren, die we met andere waterschappen opstellen.

Investeringsprogramma

Van 2022 tot 2030 voert Rijnland een omvangrijk investeringsprogramma uit, om AWZI’s te renoveren of opnieuw te bouwen. We onderzoeken de mogelijkheden om ontwerp, bouw, renovatie en onderhoud van de AWZI’s efficiënter uit te voeren. Hierin nemen we nieuwe (digitale) ontwikkelingen mee.

Onderhoud

Rijnland is gestart met risicogestuurd onderhoud. Het doel is dat we in 2028 preventief onderhoud uitvoeren voor alle kritische installatieonderdelen. Minder kritische waterstaatwerken onderhouden we correctief (alleen als er mankementen zijn). In 2028 heeft Rijnland de achterstanden hierin weggewerkt. In het onderhoud zoeken naar we naar samenwerking met onze partners; met Dunea hebben we een afspraak over onderhoud aan leidingen. Uiteraard zorgen we er ook voor dat onze installaties en terreinen toonbaar en veilig zijn.
 

Onderhoud waterketen