Skip to main content

Afgesproken hoeveelheid afvalwater

Rijnland zuivert de afgesproken hoeveelheid afvalwater.

Rijnland maakt afspraken met gemeenten en bedrijven over de hoeveelheid te zuiveren afvalwater. Op dit moment hebben we nog niet met elke gemeente actuele afspraken over de hoeveelheden te zuiveren afvalwater. Aan het einde van de WBP6-periode, in 2028, hebben we dat wel.

Inzicht via data delen

Bovendien hebben in 2028 zowel gemeenten als Rijnland een beter inzicht in de werking van de afvalwaterketen. Dat bereiken we onder andere door onderling data te delen. Bijvoorbeeld via een dataportaal waarvoor we op dit moment een pilot uitvoeren samen met gemeenten. 

Klimaatverandering

Door meer inzicht en betere afstemming, kunnen we ook beter anticiperen op klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor de waterketen en het watersysteem. Samen met onze partners bepalen we waarin we het beste kunnen investeren. Bijvoorbeeld in scheiding van schoon- en vuilwaterstromen, voordat het water de riolering in gaat.