Skip to main content

Zoetwatertekort

Rijnland neemt maatregelen tegen watertekort en de gevolgen hiervan. Samen met de omgeving zorgt Rijnland ervoor dat het beheergebied in 2050 weerbaar is tegen zoetwatertekorten. 3 Dingen zijn hierin belangrijk: water vasthouden, een robuuste wateraanvoer en een doelmatig en efficiënt gebruik van zoetwater. Ook in extreem warme en droge tijden.

Zoetwateraanvoer

Meer zoetwater aanvoeren is een noodzaak, blijkt uit de droge zomers van de afgelopen 3 jaar. Rijnland vergroot de capaciteit van de klimaatbestendige wateraanvoer (KWA) van 7 m3/s naar ongeveer 15 m3/s. Dit is in 2024 gereed. In 2018 is gebleken dat een capaciteit van 15 m3/s niet voldoet bij extreme watervraag. Bovendien is er nog meer water nodig om bijvoorbeeld de bodemdaling af te remmen. Van 2022 tot 2028 werken we, samen met onze partners, via het Deltaprogramma dan ook aan verdere verbetering van de aanvoerroutes, zoals doorvoer door de Krimpenerwaard en verbeteren van de inlaat Kromme Rijn. 

Weerbaarheid tegen droogte versterken

Samen met onder meer drinkwater- en agrarische bedrijven en natuurbeheerorganisaties werkt Rijnland aan oplossingen voor watertekort. Bijvoorbeeld door innovaties zoals efficiënt doorspoelen, flexibel peilbeheer, het Valkenburgse Meer gebruiken als drinkwaterbron, maatregelen bij sluizen en het afvangen van brakke kwel. Verder houden we de vinger aan de pols bij externe ontwikkelingen die meer verzilting veroorzaken, zoals het verdiepen van de Nieuwe Waterweg en het vergroten van de zeesluizen in IJmuiden. Wij zorgen ervoor dat de initiatiefnemers voldoende compensatiemaatregelen nemen.