Skip to main content

Bezem door de middelenkast

In de 'middelenkast' bewaren boeren hun gewasbeschermingsmiddelen. Verouderde middelen zijn slecht voor de waterkwaliteit. Een opruimactie draagt veel bij aan Rijnlands missie voldoende schoon water.

In overleg met de agrarische sector heeft Rijnland daarom de actie 'Bezem door de middelenkast' uitgevoerd. Bij de actie konden boeren, loonwerkers en hobbyboeren gratis en anoniem hun verouderde gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Maar liefst 480 van hen hebben hier gebruik van gemaakt. Deze actie onderschrijft de boodschap van Rijnland: samen houden we ons water schoon en gezond.