Skip to main content

Overstroming

De kaart laat het overstromingsbeeld zien in stedelijke gebieden bij de doorbraak van een primaire of regionale waterkering (des te blauwer des te groter de overstromingsdiepte, bron: klimaateffectatlas).