Skip to main content

Rijnland duurzaam en circulair

Als waterschap werkt Rijnland duurzaam aan het watersysteem en dragen we bij aan de circulaire economie. Dat doen we door:

  • de biodiversiteit te versterken;
  • energie te besparen en zelf schone energie op te wekken;
  • grondstoffen niet te verspillen maar opnieuw te gebruiken (recycling);
  • water ook te gebruiken voor recreatie waar dat kan.

Daarnaast heeft Rijnland de aanpak energietransitie uitgewerkt en de aanpak duurzame waterzuivering. Uitleg en kaarten staan hieronder.

Aanpak energietransitie 2022 - 2028

Rijnland wil in 2030 energieneutraal zijn. De kaart laat de locaties voor zonnepanelen en windturbines zien (zowel de al geïnstalleerde zonnepanelen en windturbines als de toekomstige locaties). Ook toont de kaart waar warmte uit oppervlaktewater of afvalwater wordt gewonnen (aquathermie), waarbij Rijnland actief andere partijen stimuleert of ondersteunt. Verder benut Rijnland zoveel mogelijk de grondstoffen die vrijkomen bij de waterzuivering, werken we aan vermindering van de CO2-uitstoot van onze installaties en systemen en besparen en hergebruiken we zoveel mogelijk water.

(Voor de legenda: klik op >> in de kaart.)