Skip to main content

Waterveiligheid

Verbeterprogramma waterkeringen 2022 - 2028

Rijnland werkt aan versterking van de waterkeringen, zodat ze voldoen aan de normen. De kaart laat in groen de regionale waterkeringen en in blauw de primaire waterkeringen zien die in 2022 - 2028 verhoogd of verbreed worden.

(Voor de legenda: klik op >> in de kaart.)

Dynamisch kustbeheer

Met dynamisch kunstbeheer krijgen zee en wind de ruimte om sediment te verplaatsen. Daardoor kan het kustfundament meegroeien met de stijgende zeespiegel en ontstaat er een natuurlijker kustlandschap met een grotere diversiteit aan leefgebied, planten en dieren.
Op de kaart zie je de
zones met ruimte voor natuurontwikkeling.

(Voor de legenda: klik op >> in de kaart.)