Skip to main content

Aquathermie

Rijnland ziet kansen in aquathermie: warmte winnen uit water.

Aquathermie voor warmte (en koelte)

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland overstapt van aardgas naar duurzame warmtebronnen. Een van de opties is aquathermie: warmte winnen uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. Aquathermie is veelbelovend; het kan volgens onderzoek voorzien in 60% van de warmtevraag en ongeveer 54% van de koudevraag in Nederland. Groot voordeel: water is altijd en overal beschikbaar. Dat maakt aquathermie wereldwijd toepasbaar.

Aanpak

Rijnland heeft randvoorwaarden en kaders voor aquathermie opgesteld. Daarnaast doen we onderzoek en doen we op pilotlocaties ervaring op. Ook faciliteren, stimuleren en participeren we in initiatieven van gemeenten, ontwikkelaars en andere partijen. Dat doen we in verschillende rollen, waarin we de rol van ondernemer niet bij voorbaat uitsluiten.