Skip to main content

Klimaatafspraken

Rijnland sluit aan bij nationale en internationale klimaatafspraken.

Klimaatakkoorden en Omgevingsvisie

Het Klimaatakkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn de belangrijkste internationale afspraken. Ze werken door in het Nederlandse beleid, bijvoorbeeld in de Nationale Omgevingsvisie, het Klimaatakkoord en het Grondstoffenakkoord

Rijnland sluit aan bij nationale en internationale klimaatafspraken. Dat houdt onder andere in:

  • Vanaf 2030 werkt Rijnland energieneutraal.
  • In 2030 hebben we 49% minder CO2-uitstoot (Klimaatakkoord).
  • In 2030 gebruiken we 50% minder primaire grondstoffen. We werken toe naar 100% minder grondstoffen in 2050 (Grondstoffenakkoord).
  • Al onze kantoorgebouwen hebben in 2023 minimaal energielabel C en in 2030 Label A (Energieakkoord). 
  • Projecten grond-, weg en waterbouw: het doel is 100% circulair. In 2023 geldt bij uitvragen op de markt dat we streven naar 100% circulair. In 2030 moeten al onze aanbestedingen 100% circulair zijn.
  • Streven naar klimaatneutraal werken (volgens Grondstoffenakkoord en Klimaatakkoord).
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
Duurzame ontwikkelingsdoelen