Skip to main content
Strandjutten

Regionale samenwerking: naar een circulaire regio

Rijnland draagt actief bij aan een circulaire regio, in samenspraak met de omgeving. Ondernemerschap stimuleren en kennis delen zijn hierbij belangrijk.

Maatschappelijke bijdragen 

Rijnland wil actief bijdragen aan circulariteit, inclusief oplossingen voor maatschappelijke opgaven in de regio. Door samen te werken met inwoners, overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten kunnen we een beroep doen op elkaars vakkennis, expertise of wettelijke bevoegdheden. De samenwerking heeft ook tot doel dat ons aanbod aan energie (biogas, reststromen), water en grondstoffen nuttig wordt ingezet. Zo leveren we een zo groot mogelijke maatschappelijke bijdrage.

Rijnland neemt deel aan de 4 regionale energiestrategieën (RESsen) en zoekt ook samenwerking met andere strategische partners. Bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven, andere waterschappen, netbeheerders en bewonersverenigingen.

Rijnland heeft een verbindende rol in de overgang naar een circulaire economie
We gaan daarom graag in gesprek met onze omgeving, vooral over deze 3 onderwerpen: warmtetransitie, klimaatadaptatie en innovatie.

Warmtetransitie

Water is ook als warmtebron steeds belangrijker. Rijnland vergroot zijn kennis en deelt deze door aan te sluiten bij initiatieven in de regio. Doel is zoveel mogelijk inwoners te laten profiteren van schone, betrouwbare en betaalbare warmte. De warmtetransitie is een gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar vereist een regionale aanpak. Hierdoor kan Rijnland zich ontwikkelen tot objectieve ‘warmteregisseur’.

Klimaatadaptatie

De overgang naar de circulaire economie biedt kansen voor klimaatadaptatie (aanpassing aan klimaatverandering). Rijnland wil graag, in samenspraak met de omgeving, onderzoeken hoe het hieraan kan bijdragen. Bijvoorbeeld door zonnepanelen te combineren met versterking van de biodiversiteit of waterberging. 

Innovatie

Het past bij Rijnland als waterexpert om voorop te lopen bij innovaties op watergebied. We zien dit ook als mogelijkheid bij te dragen aan de overgang naar een circulaire economie. Rijnland waardeert ondernemerschap en wil startende bedrijven de mogelijkheid geven hun innovaties te testen of launching customer te zijn. Kansrijke voorbeelden zijn blauwe waterstof, energieopslag, nieuwe producten en nieuwe ict-toepassingen.