Skip to main content

Data en monitoring

Rijnland maakt keuzes op basis van data en monitoring.

Meten is weten én besparen

Door data en meetanalyses kunnen we besparen op energie en grondstoffen. We analyseren bijvoorbeeld het energieverbruik. Hoeveel energie verbruiken we, wanneer en waar in het proces? Rijnland voldoet aan de wettelijke verplichting om een energiemanagementsysteem te hebben dat beoordeelt welke maatregelen het meest effectief zijn.

 

Monitoring

BOSBO 3.0

Met BOSBO 3.0, de meest recente versie van dit besturingssysteem voor de boezemgemalen, kunnen we meer slimme regelingen inzetten om energie te besparen. Of voormalen als er veel, dus goedkopere, groene energie op de markt aangeboden wordt. 

Klimaatmonitor en CO2-prestatieladder

Onze energieprestaties en CO2-uitstoot meten we jaarlijks met de Klimaatmonitor. Vanaf 2021 komt daar ook de CO2-prestatieladder bij. De Klimaatmonitor is een instrument van de Unie van Waterschappen dat meet hoever de sector is in het bereiken van energieneutraliteit in 2025. De Klimaatmonitor is ontwikkeling; er komen steeds meer gegevens beschikbaar over de CO2-emissies en circulariteit. Hij kan daarom ook dienen als benchmark om het duurzaamheidsgehalte van Rijnland te vergelijken met dat van andere waterschappen. De CO2-prestatieladder is een certificeringsysteem dat aangeeft hoe duurzaam een bedrijf werkt en handelt. Rijnland gebruikt dit systeem vanaf 2021 en vraagt deelnemers van grote aanbestedingen ook naar deze (of gelijksoortige) certificering.