Skip to main content

Schutbeleid Grote Sluis Spaarndam

Samen met lokale watersportverenigingen.

Rijnland heeft in goed overleg met lokale watersportverenigingen een nieuw schutbeleid voor de Grote Sluis bij Spaarndam vastgesteld. Het overleg is tot stand gekomen naar aanleiding van de stremming bij de Grote Sluis in augustus 2018. Deze ontstond door extreme droogte. De droogte veroorzaakte watertekort en daardoor dreigde verzilting. Het schutbeleid schept duidelijkheid over wanneer wel en wanneer niet de sluis wordt geschut.