Skip to main content
Inspectie dijk

Inspectie waterkeringen

Rijnland is verantwoordelijk voor de goede staat van de waterkeringen in het leefgebied. Daarom inspecteren we regelmatig de kwaliteit en staat van onderhoud. Opgaven die volgen uit de voorjaarsinspecties, pakken we direct aan.

De risico’s zijn bepalend; we gaan het eerst aan de slag met de kering die het grootste waterveiligheidsrisico heeft. 

Schade-inspectie

Jaarlijks inspecteren we de waterkeringen op schades. De perceeleigenaren zijn verantwoordelijk voor het herstel van gebruiksschades en het dagelijks onderhoud. Rijnland is verantwoordelijk voor het buitengewone onderhoud. De regels hiervoor staan in de Keur van Rijnland en de uitvoeringsregels.