Skip to main content

Data en digitalisering

Rijnland verbetert de informatie over waterkeringen.

Dé uitdaging voor waterveiligheid is dat we beschikken over actuele en betrouwbare gegevens. Rijnland zet in op toepassing van nieuwe technieken voor data en digitalisering. Op deze manier verzamelen we steeds meer nuttige gegevens, werken we efficiënter en doen we nieuwe kennis en ideeën op. Dat draagt bij aan beter en actueler inzicht in de staat van onze waterkeringen. 

Daarnaast testen we nieuwe methodes via pilots. Voorbeeld is de satelliet-droogtepilot.