Skip to main content

Regiodeal bodemdaling Groene Hart

Het Groene Hart kampt, net als andere veengebieden, met een zakkende bodem. Samenwerking is noodzakelijk om tot oplossingen te komen.

Bodemdaling ontstaat door zetting en inklinking van veengrond als gevolg van ontwatering en droogte. De impact is groot: de CO2-uitstoot neemt toe, agrarische grond klinkt in en de kosten voor schadeherstel lopen in de miljarden, vooral in de steden. Er zijn daarom nieuwe oplossingen nodig voor onder meer wegenonderhoud, de agrarische sector en fundering van woningen. 

Rijnland neemt actief deel aan de Regiodeal bodemdaling Groene Hart. Dit is een samenwerking tussen provincies, gemeenten, waterschappen, kennisinstituten, de agrarische sector, bewoners, bedrijfsleven en het Rijk. Doel is leren beter om te gaan met de gevolgen van bodemdaling en samen verdere bodemdaling af te remmen. Door te experimenteren met innovatieve projecten en pilots doen de partners kennis op die ook elders kan worden toegepast. Rijnland werkt in de Regiodeal vooral samen met de gemeente Gouda.