Skip to main content

De Nieuwe Driemanspolder

In de Nieuwe Driemanspolder combineert Rijnland waterberging met natuur en recreatie.

Het gebied tussen Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag was tot 2017 nog een agrarische polder. Van 2017 tot 2020 heeft Rijnland de polder ontwikkeld tot een multifunctioneel gebied van ruim 300 hectare dat dienst doet als piekberging en als natuur- en recreatiegebied. Door de samenwerking tussen de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag, de provincie Zuid-Holland en Rijnland komen alle verschillende belangen goed tot hun recht.

Piekberging

Een piekberging is een omdijkt stuk polder waarin overtollig water wordt opgevangen bij extreme neerslag, als de boezemgemalen de grote hoeveelheden water niet kunnen verwerken. Het boezemwater komt via de Ommedijkse watering bij Stompwijk, de Ringsloot en de Limietsloot in de piekberging Nieuwe Driemanspolder. Het duurt ongeveer 2 dagen om de piekberging te vullen. Na ongeveer 5 dagen wordt het water afgevoerd naar de Stompwijkse Vaart. Na 10 dagen is de piekberging weer leeg. De verwachting is dat de piekberging steeds vaker nodig zal zijn door de klimaatverandering. Die veroorzaakt immers wateroverlast door hevige regenval. 

Natuur en recreatie

De Nieuwe Driemanspolder is ook een uniek natuur- en recreatiegebied met open water, natte en droge natuur. Er leven moerasvogels, amfibieën, vlinders en libellen. Je kunt er bijzondere dieren en planten aantreffen zoals de blauwborst, de bruine kiekendief, de rietvoorn en de rietorchis. In de toekomst vestigen zich hier misschien zeldzame dieren zoals de ringslang en de waterspitsmuis. Recreatie is volop mogelijk. In de Nieuwe Driemanspolder kun je fietsen, skaten, wandelen, paardrijden, mennen, kanoën, vogels kijken, vissen en kamperen.