Skip to main content

Zout

Het Rijnlands kleigebied bestaat uit droogmakerijen die ruimte bieden aan melkveehouderijen en akkerbouwbedrijven. Greenport Aalsmeer is het wereldhandelscentrum voor bloemen en planten.

Droogmakerijen

De oudste droogmakerijen zijn ontstaan door het droogmalen van natuurlijke plassen.
Vanaf de veertiende eeuw nam de vraag naar brandstof toe en werden ook veel veengebieden afgegraven voor turf. Er ontstonden grote plassengebieden met daartussen legakkers. Deze plassen zijn ook drooggemalen en vormen nu diepe droogmakerijen. Grote, rechthoekige gebieden waar vooral agrarische bedrijven voor zowel melkveehouderij als akkerbouw zijn gevestigd.

Haarlemmermeerpolder

Veruit de grootste droogmakerij in Rijnland is de Haarlemmermeerpolder. Deze ligt 4 tot 6 meter onder NAP en heeft een consequente opbouw van vaarten, tochten, polderwegen en boombeplanting die samen een patroon vormen. Het landschap in de Haarlemmermeerpolder is deels open tot zeer open. Dit geldt vooral voor het gebied ten zuiden van Nieuw-Vennep, als gevolg van het Groene Hartbeleid. Een ander deel van de polder is juist flink verstedelijkt: het woon- en werklandschap van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Greenport Aalsmeer

Door de nabijheid van Schiphol ontwikkelde zich rondom de bloemenveiling van Aalsmeer een ‘landschap’ van kassen en logistieke bedrijvigheid: Greenport Aalsmeer, het wereldhandelscentrum voor bloemen en planten. De veengrond hier bleek een prima bodem voor de bloementeelt, die hier begon rond 1880. Het gebied is nu bekend onder de naam Flora Holland. De nieuwe bloemenveiling ligt dicht bij Schiphol, waardoor Hollandse tuinders rechtstreeks toegang hebben tot de Amerikaanse en Japanse markt.

Ontwikkelingen

Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het kleigebied:

  • opwelling van brak water veroorzaakt toenemende druk op de landbouw, natuur en stedelijk groen;
  • uitspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater; restanten van gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt worden in de landbouw, komen in het oppervlaktewater terecht.