Skip to main content

Steen

Het Rijnlands steengebied bestaat uit Middeleeuwse en twintigste-eeuwse steden en luchthaven Schiphol. De komende jaren zijn er veel nieuwe woningen nodig.

Stedelijk gebied

Rijnland heeft oude en nieuwe steden. De 3 historische steden zijn Haarlem, Leiden en Gouda. Alle drie ontstaan langs riviertjes, waar de steden ook nu nog binding mee hebben; respectievelijk het Spaarne, de Oude Rijn en de Gouwe. Door het groeikernenbeleid in de twintigste eeuw zijn enkele dorpen uitgegroeid tot forse steden, zoals Alphen aan den Rijn, Zoetermeer en Hoofddorp. De komende jaren moeten er veel nieuwe woningen bijkomen in de Randstad. De woningbouwopgave wordt deels ingevuld door uitbreiding, bijvoorbeeld op voormalig vliegveld Valkenburg bij Katwijk, en deels door ‘inbreiding’ in steden (delen van de stad opvullen met woningen).

Schiphol

Luchthaven Schiphol begon in 1916 op een drooggemalen stuk grond in de Haarlemmermeer. In ruim 100 jaar is de nationale luchthaven uitgegroeid tot een belangrijke wereldluchthaven.

Ontwikkelingen

Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het steengebied:

  • grote woningbouwopgave;
  • door klimaatverandering meer regenwateroverlast, droogte en hittestress;
  • paalrot en verzakkingen door bodemdaling;
  • overgang naar de circulaire economie.