Skip to main content

Zuid-Hollands plassengebied

Rijnland werkt samen met gemeenten, de provincie en inwoners aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Zo is in de Nieuwkoopse Plassen geïnvesteerd in een defosfateringsinstallatie. Ook zorgt Rijnland voor de aanleg van bijenvriendelijke bloemrijke dijken. Dit stimuleert de biodiversiteit.

Minder voedingsstoffen = minder algen

De Nieuwkoopse Plassen - bij Nieuwkoop, Noorden en De Meije - en het gebied eromheen vormen een prachtig natuurgebied. Dat geldt ook voor de Reeuwijkse Plassen, die tussen Bodegraven en Gouda liggen. De waterkwaliteit is de afgelopen jaren in de plassen steeds slechter geworden. De visstand was niet in evenwicht en 's zomers maakten blauwalgen de plassen ongeschikt als zwemwater.

Rijnland neemt maatregelen voor betere waterkwaliteit. Met als doel de hoeveelheid voedingsstoffen en rondzwevend slib in het water te verminderen. Want: hoe minder voedingsstoffen, hoe minder algen en hoe helderder het water. In helder water kan het zonlicht tot de bodem doordringen. Op deze manier krijgen oever- en waterplanten meer kans zich te vermenigvuldigen. Dat is goed voor de diversiteit aan planten- en diersoorten. 

Verbetering zichtbaar

Waterkwaliteit is geen exacte wetenschap, maar een gevolg van natuurlijke processen waarvan de uitkomst niet altijd voorspelbaar is. Of de kritische grens van het gehalte voedingsstoffen voor algen al bereikt is, is dan ook nog niet duidelijk. Er is verbetering zichtbaar en de natuurvriendelijke oevers doen het goed. Maar het water in de plassen is nog niet helder. Rijnland blijft de resultaten van de verbeteracties in de gaten houden. Ook bespreken we met inwoners, grondeigenaren en gebruikers aanvullende maatregelen. In 2027 moet het water helderder zijn met een grote diversiteit aan waterplanten. Rijnland voert ook beheer en onderhoud uit in het plassengebied.