Skip to main content

Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Natuurbeheerders PWN en Natuurmonumenten hadden de wens om de natuurlijke dynamiek aan de kust te vergroten. Omdat de zeewering een belangrijke rol heeft als waterkering, was de medewerking van Rijnland nodig. Besloten werd om grote openingen (sleuven) te maken in de zeereep, met behoud van waterveiligheid. Door deze natuurkerven is zand de duinen in geblazen. Nu zijn in het kustgebied weer de ‘blonde duinen’ van vroeger te zien, met de kenmerkende natuur die daarbij hoort. Zo heeft Rijnland samen met betrokkenen ruimte gecreëerd voor een veerkrachtige, veilige kust.