Skip to main content

Duinstrook: ruimte voor veiligheid

Al is zand een stevige bodem, de duinstrook zelf loopt gevaar door de mogelijk versnelde zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatverandering. Deze stijging kan grote impact hebben op het gebied en inwoners.

De zeespiegel stijgt. Dat is een feit. De snelheid waarmee hij stijgt, is onzeker. Het Rijk heeft het onderzoeksprogramma ‘Versnelde zeespiegelstijging’ opgezet om slimme oplossingen te onderzoeken. Het verder versterken van de kust is op termijn noodzakelijk. Een van de belangen die hierbij een rol spelen, is waterveiligheid. Rijnland beoogt vooral een zeewaartse versterking van het bestaande duin door dynamisch kustbeheer. Ook wil Rijnland met het oog op de lange termijn, nut en noodzaak verkennen van ruimtereservering voor inlandse verbreding van de zeewering. Bredere duinen dragen bij aan onze waterveiligheid, maar er is meer. Door het vergroten van de zoetwaterbel onder de duinen blijft de productie van drinkwater mogelijk en het leidt tot meer duinen als topnatuur.

strand noordwijk
Het strand bij Noordwijk.