Skip to main content

Zand als stabiele basis

Bollenteelt, drinkwater, recreatie, natuurbeheer: de kuststrook heeft uiteenlopende functies.

De duinen en de strandwallen langs de Nederlandse kust zijn een bijzonder gebied. De duinen vormen een natuurlijke zeewering, zijn natuurgebieden met een zeer goede waterkwaliteit en grote biodiversiteit. Ook doen  ze dienst als drinkwaterwingebied. Zand is een stevige bodem en het belang van een veilige kuststrook staat hier niet ter discussie. Maar de verschillende functies in het duingebied leiden wel tot vragen als: hoe richten we de schaarse ruimte in? Hoe benutten we het schone water uit de duinen?  Hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit ook op lange termijn gewaarborgd blijft?