Skip to main content

Binnenduinrand als zoetwaterparel

In de binnenduinrand is water niet zomaar water. De waterkwaliteit is hier zo goed dat we spreken van zoetwaterparels. De binnenduinrand biedt kansen de zoetwaterparels beter te benutten en het schone water te bufferen voor bijvoorbeeld drinkwaterwinning, natuurontwikkeling of zwemwater.

Op veel plekken in de binnenduinrand zien we het: kwelwater van goede kwaliteit komt uit de duinen omhoog. Dat biedt kansen voor de natuur. We kunnen het water inzetten in kleinschalige natuurgebiedjes, door te voorkomen dat het kwelwater snel mengt met het boezemwater van mindere kwaliteit. Door het schone water te bufferen en te benutten, kunnen knelpunten als verdroging en achteruitgang van de waterkwaliteit verminderd worden.

De duinrand van Katwijk.