Skip to main content

Zout: droge voeten in de droogmakerij

Droge voeten houden in de diep gelegen droogmakerijen van West-Nederland? Dat vraagt om creatieve en soms minder voor de hand liggende ruimtelijke oplossingen. Deze maatschappelijke afweging kunnen we alleen samen met onze partners maken.

De droogmakerijen liggen meters onder zeeniveauen zijn omgeven door waterkeringen met een hoog beschermingsniveau. Breekt een waterkering door, dan kan dat lokaal grote economische en maatschappelijke gevolgen hebben. Bij de bouw van grote woonwijken en essentiële infrastructuur of bij de locatiekeuze voor vitale functies is dan ook altijd deze vraag belangrijk: is deze locatie geschikt, als je kijkt naar duurzaam waterbeheer en veiligheid?