Skip to main content

Veenplassen als natuurparels

De veenplassen zijn de parels van de natuur, maar zorgen over deze gebieden zijn er ook. De plassen en hun omgeving hebben te maken met verdroging, een teveel aan voedingsstoffen en de aanwezigheid van andere stoffen die niet thuishoren in het water, zoals medicijnresten. Hoe kunnen we de waterkwaliteit verbeteren?

De Nieuwkoopse Plassen, de Reeuwijkse Plassen en de Kagerplassen staan niet voor niets bekend als parels van de natuur. Ze zorgen voor de authentieke ‘Nederland-waterland’- beleving waar Rijnland om bekend staat. Maar de waterkwaliteit in deze gebieden haalt de Europese doelen uit de Kaderrichtlijn Water niet én de gebieden zijn gevoelig voor verdroging. Om het water op peil te houden in de plassen wordt water aangevoerd vanuit de omgeving. Water wat niet altijd schoon genoeg is. Hierdoor verdwijnen er  plantensoorten en dieren. Dit is een urgent probleem, niet alleen gezien vanuit waterbeheer, maar ook omdat de veenplassen behoren tot de Nederlandse topnatuur (Natura 2000).

Al vanaf 2009 werkt Rijnland per gebied aan het herstel van de waterkwaliteit en de ecologie. Aanpassingen in het waterbeheer kunnen de waterkwaliteit van de natuurparels verbeteren. We zoeken naar slimme combinaties van peilbeheer, inrichtingsmaatregelen en het verwijderen van voedingsstoffen. Experimenteren en onderzoek doen, helpen om het effect daarvan in beeld te brengen. Het verbeteren van de natuur in de plassen vraagt om een lange adem en de combinatie van expertise uit verschillende hoeken.