Skip to main content

Stevige stad op slappe bodem

De veenbodem in Gouda is een urgent probleem. Hoe behoud je een stevige stad op zo’n slappe bodem? Samen met de gemeente Gouda en kennisinstituten heeft Rijnland dat de afgelopen jaren verkend voor de binnenstad. De uitdaging is nu om de maatregelen samen met de gemeente tot uitvoering te brengen. En om een gezamenlijke aanpak en oplossingen toepasbaar te maken voor andere wijken, dorpen en steden.

In Rijnland zijn er meerdere steden en woonwijken gebouwd op veen. Ook de stad Gouda, misschien wel het bekendste Rijnlandse voorbeeld, bevindt zich op dat zakkende veen. De binnenstad is gebouwd op een ondergrond van veen en klei en de bodem zakt al eeuwen. Dat komt door het gewicht van de stad. De bodemdaling in Gouda is daarom niet te stoppen. Dat maakt de binnenstad van Gouda tot een gebied waar in de laaggelegen straatjes de schotten op de drempel moeten worden gezet als het flink regent en het water tot het randje van de gracht staat. En waar verzakking aan de orde van de dag is, niet alleen van de wegen en riolering, maar ook van oude huizen aan de gracht met hun fundering op slappe ondergrond. Oplossingen voor zulke wijken, kunnen alleen worden gevonden door samenwerking tussen gemeente, waterschap en bewoners, want zij delen de taken en verantwoordelijkheden die nodig zijn.

De kade in Gouda.