Skip to main content

Nieuwbouw Valkenhorst

Nieuwbouw combineren met duurzaam waterbeheer? Dat biedt volop ‘koppelkansen’ voor een toekomstbestendig watersysteem, duurzaam watergebruik en schone energie voor duizenden huishoudens. De nieuwbouw op het voormalige vliegveld Valkenburg bewijst dat we die kansen kunnen benutten, mits er genoeg ruimte, tijd en geld wordt gevonden om te investeren. Daarom is samenwerking zo belangrijk.

Op het voormalige vliegveld Valkenburg verrijst de komende jaren een nieuwe wijk, de toekomstige wijk Valkenhorst. Groen en duurzaam is het motto, maar meer nieuwe huizen betekenen ook meer steen en asfalt. Dat heeft gevolgen voor het watersysteem. De samenwerking van Rijnland met de grondeigenaar/ ontwikkelaar en de gemeente leverde een ambitieus plan op. Door het oppervlaktewater in de nieuwe wijk op boezempeil aan te leggen, ontstaat een robuust watersysteem dat de klimaatverandering in de toekomst op kan vangen. Tevens verbindt de Rijnlandse boezem straks via Valkenhorst drie belangrijke natuursystemen van West-Nederland: de duinen, de strandwallen en het veenweidegebied. Ook doen Rijnland en samenwerkingspartners onderzoek naar alternatieve manieren van zuiveren van afvalwater in combinatie met drinkwaterbesparing.

Nieuwbouw bij Valkenburg.