Skip to main content
Binnenstad Leiden

Kansen in de wijken en de binnenstad

Juist in de intensief gebruikte stad heeft de klimaatverandering grote impact. De wijken met veel steen en straat kennen steeds vaker overlast door hitte, extreme regenbuien endroogte. Dit heeft gevolgen voor de mensen die er wonen.

Wateroverlast als gevolg van klimaatverandering wordt een steeds nijpender probleem. Het zijn vaak de intensief gebruikte steden en dichtbebouwde wijken die hier het meest onder lijden. Ook speelt hier de complexe funderingsproblematiek als gevolg van veranderingen in de grondwaterstand. Voor maatregelen zoals het verminderen van de hoeveelheid steen en asfalt of het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, zijn de mogelijkheden beperkt. Regenwater stroomt weg via het riool. Als dat niet meer lukt, komt het gemengd rioolwater in de gracht of sloot. Dat kan zorgen voor stankoverlast of gezondheidsrisico’s.

Binnenstad Leiden

Alleen kleinschalige oplossingen kunnen iets betekenen: waterbuffering in de ondergrond of op daken, in tuinen, in de openbare ruimte en afkoppeling hemelwater van het riool. De oplossing ligt daar waar samenwerking tussen gemeenten, woningbouwverenigingen, maatschappelijke organisaties en inwoners kleinschalige initiatieven omarmen en er voor gaan. Rijnland is hierbij belangrijk als adviseur en expert.