Skip to main content

Greenport Boskoop robuuster

Boom- en sierteelt in tijden van klimaatverandering, dat is waar het spannend wordt in de Greenport Boskoop. Het gebied is kwetsbaar voor de gevolgen van heftige buien. En ook de langere droge periodes hebben invloed op de sector.

In de Greenport Boskoop is het verschil tussen waterpeil en maaiveld erg klein (geringe drooglegging). Het gebied is gevoelig voor de effecten van klimaatverandering. Zowel de extreme regenbuien als de langere periodes van droogte  hebben effect op de bedrijven. Beelden van water in de kassen en op de velden, waar de plantenpotten staan, staan nog vers op het netvlies. Maar ook droogte laat zijn sporen na, wanneer de toevoer van voldoende zoet water stokt en het water in de sloten door verzilting niet goed genoeg is om de teelten te beregenen.

Een boomkwekerij in Boskoop.

Dynamisch watersysteem

De kwetsbaarheid van het gebied wordt kleiner als grondgebonden teelten minder afhankelijk zijn van het oppervlaktewater en de klimaatverandering. Dat kan bijvoorbeeld door  voldoende waterbuffers aan te leggen en door minder grondgebonden te werken. Op langere termijn is een transformatie denkbaar naar andere teelten, die bestand zijn tegen het veranderende watersysteem. Samen nadenken over de lange termijn, kan leiden tot nieuwe perspectieven die eerder niet voor mogelijk werden gezien.